پروژه ساخت و نصب دستگاه گرولاین (تغذیه هیدروپونیک) برای گلخانه واقع در شمس آباد استان تهران

محمدرضا شعبانعلی زاده

دستگاه کنترل تغذیه کشت هیدروپونیک گرولاین

این گلخانه دارای سیستم کشت طبقاتی و بسته است و با توجه به اینکه تعداد دوزینگ پمپ ها در دستگاه گرولاین ماژولار است، دستگاهی که برای آن ساخته شد دارای 5 دوزینگ پمپ میباشد. دستگاه با اتصال به مخزن اصلی آبیاری مرحله به مرحله و به کمک دوزینگ پمپ ها مقادیر مشخصی از کودها و اسیدرا داخل آب تزریق میکند و مقدار EC و pH محلول را اندازه میگیرد تا محلول تغذیه ساخته شود و مقدار EC و pH آن به حد ایده آل برسد.

 

 

گلخانه طبقاتی هیدروپونیک

بازگشت