حضور گروتک در چهارمین نمایشگاه تجهیزات کشاورزی

مصطفی باکویی

تصاویری از حضور شرکت فن رویش نوین ویرا (گروتک) در چهارمین نمایشگاه تجهیزات کشاورزی iFarm 2021 و رونمایی از گرولاین (GrowLine) دستگاه تغذیه و آبیاری هوشمند کشت هیدروپونیک.

 

بازگشت